O Nas

 

Celem Stowarzyszenia DAMY RADĘ jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznychi administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieżyoraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnegoi fizycznego.
W Ośrodku Socjoterapeutycznym GNIAZDO prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjno - rozwojowe np. edukacja informatyczna, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe itp.

 

Dzieci otrzymują również fachową pomoc w odrabianiu prac domowych, wyrównywaniu i kompensowaniu braków i zaległości w opanowywaniu programu szkolnego. Organizowane są wyjścia do teatru, kina, muzeum, na basen, do kręgielni itp. Dzieci biorą udział w wielu kulturalno-rozrywkowych imprezach dziecięcych m.in. z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek, świąt, biorą udział w festynach, konkursach.

 

Główne cele Ośrodka Socjoterapii GNIAZDO:

OPIEKA 
pozaszkolna, pedagogiczna, psychologiczna

ROZWÓJ
społeczny, emocjonalny, intelektualny, twórczy,

WSPARCIE i EMPATIA
dziecka, rodziny, umiejętności i zdolności, 

WIEDZA i NAUKA
samokształcenie, zdobywania wiadomości...