Projekty 2021

1. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo, dotacja49 000,00 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

 

2. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” i konsultacji dla rodziców – VIIIedycja, dotacja 5 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

3. Prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych w Ośrodku Socjoterapeutycznym "Gniazdo", dotacja 18 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

4. Akcja LATO - Organizacja wypoczynku w czasie letnich wakacji szkolnych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”, dotacja 4 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez zajęcia przeciwdziałające przemocy, dotacja 5 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

6. Piękne lubuskie – edukacja turystyczna wraz z poznaniem i odwiedzeniem atrakcji województwa lubuskiego, dotacja 2 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

7. Piękne lubuskie – edukacja turystyczna wraz z poznaniem i odwiedzeniem atrakcji województwa lubuskiego, dotacja 3000,00 zł - Urząd Gminy Świdnica

 

8. Bezpieczny uczeń – profilaktyka przemocy i zachowań dyskryminujących, dotacja 3 450,00 zł - Urząd Gminy Świdnica

 

9. Zdrowa głowa – zajęcia z zakresu promocji zdrowia psychicznego, dotacja 5 130,00 zł - Urząd Gminy Sulechów

 

10. Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny, dotacja 11 500,00 zł – Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

 

11. Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, dotacja 22 500,00 zł - – Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

 

12. Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej, dotacja 21 000,00 zł – Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze