Projekty 2013

  1. „Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo” – 27 071,00 zł – Urząd Miasta Zielona Góra
  2. „Edukacja do bezpiecznej zabawy i udzielania pierwszej pomocy dzieci ze świetlic „Gniazdo” i innych placówek opieki pozaszkolnej w Zielonej Górze” – 3 000,00 zł – Biuro Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Zielona Góra
  3. „Mój rozwój, moja szansa! Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo” w Zielonej Górze” – 3 000,00 zł – Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urząd Miasta Zielona Góra
  4. „Organizacja wypoczynku w czasie letnich wakacji szkolnych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”, pod tytułem „Śladami skarbów Zielonej Góry i okolic”. – 2 000,00 zł - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urząd Miasta Zielona Góra
  5. „Półkolonia dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „GNIAZDO”  - 2 000,00 zł - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urząd Miasta Zielona Góra