Projekty 2017

Projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra:

1. Półkolonie zimowe dla dzieci z okolic Śródmieścia – podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze - łącznie 1 500,00 zł

2. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo – 33 000,00 zł

3. Prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych w Ośrodku Socjoterapeutycznym "Gniazdo" – 14 000,00 zł

4. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” i konsultacji dla rodziców – IV edycja – 3 000,00 zł

5. Mój rozwój, moja szansa! Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo” w Zielonej Górze – IV edycja – 3 000,00 zł

Projekty współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

1. Prowadzenie działań prozdrowotnych w izolacji więziennej - 2 400,00 zł

Projekty współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

1. Profilaktyka agresji, przemocy oraz dyskryminacji w izolacji więziennej - 8 000,00 zł

Projekty współfinansowane ze środków Wojewody Lubuskiego - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

1. Skazany ojciec - przygotowanie do powrotu do  środowiska rodzinnego - 4 320,00 zł.