Projekty 2014

1. Prowadzenie klubu młodzieżowego w Zielonej Górze oraz specjalistycznych zajęć w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo” - 8 000,00 zł

2. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo i konsultacji dla rodziców - 3 000,00 zł

3. Mój rozwój, moja szansa! Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo” w Zielonej Górze - 3 000,00 zł

4. Rozwój umiejętności społecznych i bezpieczeństwo dzieci z Ośrodka Socjoterapeutycznego GNIAZDO w Zielonej Górze  - 3 000,00 zł

5. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo - 28 657,00 zł

6. Akademia małego kabareciarza - Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacja BZ WBK - 3 000,00 zł

7. Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci z okolic Śródmieścia – podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze- 4 000,00 zł