Projekty 2015

 1. Pedagogika Przeżyć – Outdoorowy warsztat rozwoju umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze – 3 000,00 zł

2. Półkolonie zimowe oraz letnie dla dzieci z okolic Śródmieścia – podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze – po 2 000,00 zł (łącznie 4 000,00 zł)

3. Edukacja seksualna – wielowymiarowe działania na rzecz redukcji zachowań ryzykownych i promocji zdrowia seksualnego – 3 000,00 zł

4. Upowszechnianie systemu rodzinnej pieczy zastępczej wśród kadry pedagogicznej i osób zainteresowanych pieczą zastępczą – 2 500,00 zł

5. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo – 26 300,00 zł

6. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”oraz specjalistycznych zajęć dla dzieci i młodzieży – 18 200,00 zł

7. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” i konsultacji dla rodziców – II edycja – 3 000,00 zł

8. Warsztaty wiedzy z zakresu HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej i osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych – 3 000,00 zł