Projekty 2018

1. Prowadzenie Ośrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo, dotacja 32 000,00 zł - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

 

2. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” i konsultacji dla rodziców – V edycja, dotacja 3 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

3. Prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych i indywidualnych w Ośrodku Socjoterapeutycznym "Gniazdo", dotacja 17 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

4. Akcja ZIMA - Półkolonie dla dzieci z okolic Śródmieścia – podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” w Zielonej Górze”, dotacja 1 500,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

5. Akcja LATO - Organizacja wypoczynku w czasie letnich wakacji szkolnych dla podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”, dotacja 2 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

6. Mój rozwój, moja szansa! Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Gniazdo”w Zielonej Górze – V edycja”, dotacja 4 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra

 

7. Edukacja w zakresie uzależnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, dotacja 4 500,00 zł - Województwo Lubuskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze