Aktion Umwelt für Kinder

Aktion Umwelt für Kinder e.V. Büro Schweizreise

W 2014 roku Stowarzyszenie Damy Radę nawiązało współpracę z niemieckim stowarzyszeniem Aktion Umwelt für Kinder e.V., które jest pomysłodawcą i organizatorem niemiecko-polskich kolonii letnich „Erlebnis Camp Annahütte” („Obóz Przeżyć Annahütte”).
Kolonie odbywają się w konwencji Pedagogiki Przeżyć (Erlebnispädagogik), która jest jedną z odmian Edukacji Outdoor, metody zakładającej uczenie się poprzez aktywności na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. Jej twórcą i propagatorem był niemiecki pedagog Kurt Hahn (Założyciel szkoły w Salem oraz Szkoły Outward Bound w Walii). Pedagogika Przeżyć posiada w sobie rozbudowany element aktywności fizycznej. Wykorzystuje się w niej mieszanki klasycznych sportów związanych z naturą, różnych przyrządów (takich jak parki linowe, taśmy slackline i inne) oraz całej gamy ćwiczeń do budowania zaufania, nauki rozwiązywania problemów, uczenia się współpracy w grupie oraz rozwijania umiejętności społecznych.