Skazany ojciec - przygotowanie do powrotu do środowiska rodzinnego - współpraca z Aresztem Śledczym w Nowej Soli

Kolejny nasz projekt poświęcony wspieraniu osadzonych w nabywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych. Tym razem projekt skierowany jest do ojców odbywających karę pozbawienia wolności. W ramach projektu, współfinanowanego ze środków Wojewody Lubuskiego, przeprowadzimy cykl warsztatów z zakresu umiejętności rodzicielskich, w tym: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z konfliktami, roli ojca w rodzinie, porozumienia bez przemocy, form spędzania czasu wolnego. Odbędą się również warsztaty z pracownikiem socjalnym, który wskaże możliwe drogi pozyskania wsparcia instytucjonalnego po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dodatkowo w ramach projektu, osadzeni będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowego widzenia ze swoimi rodzinami, podczas specjalnie zorganizowanego spotkania.

W projkecie weźmie udział minimum 4 osadzonych.