Remont Ośrodka Socjoterapeutycznego "Gniazdo"

W końcu doczekaliśmy się! Remont naszej świetlicy tuż, tuż. Lokal już przygotowany do wejścia ekipy remontowo-budowlanej. Dzięki życzliwości i współpracy Fundacji Bezpieczne Miasto oraz Fundacji Salony udało nam się znaleźć miejsce do przechowania naszych sprzętów i mebli w czasie remontu. Nieprzerwanie również prowadzone będą zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ponieważ Fundacja Salony w Zielonej Górze udostępniła nam tymczasowo swoje pomieszczenia do tego celu.

Dziękujemy wszystkim osobom, NGO i instytucjom zaangażowanym w pomoc nam w realizacji celu jakim jest remont placówki wsparcia dziennego "Gniazdo".

Dzięki Wam "Gniazdo" nadal będzie działać i inspirować do zmian naszych podopiecznych i ich otoczenie. Bez Waszego wsparcia nie było by to możliwe!