Realizacja projektów współfinansowanych przez Województwo Lubuskie- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Jesteśmy w ferworze realizacji warsztatów. Do udziału w projektach zgłosiły się dwie jednostki penitencjarne: Zakład Karny w Krzywańcu oraz Areszt Śledczy w Zielonej Górze. Z obiema jednostkami penitencjarnymi podpisaliśmy porozumienie o współpracy w ramach realizacji trzech projektów:

 

1. Być dobrym rodzicem zza krat – Porozumienie bez przemocy jako sposób komunikacji z najbliższymi członkami rodziny. 

 

2. Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami.

 

3. Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej.

 

Dotychczas zrealizowaliśmy dwa warsztaty dla rodziców odbywających kary pozbawienia wolności, jeden w Zakładzie Karnym w Krzywańcu oraz jeden w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, w których wzięło udział łącznie 16 mężczyzn.

 

W projekcie pn.: „Wspieranie osób przebywających w izolacji penitencjarnej w zakresie umiejętności społecznych i radzenia sobie z trudnymi zachowaniami” wzięło udział dotychczas 165 osób, w tym 61 kobiet.

 

Natomiast w projekcie pn.: „Edukacja i profilaktyka uzależnień dla osób przebywających w izolacji penitencjarnej” wzięło udział 50 osób, w tym 23 kobiety.

 

Z zapałem kontynuujemy realizację warsztatów, których oceny w ankietach ewaluacyjnych są bardzo wysokie, zarówno w kontekście poruszanej tematyki, jak i atmosfery na zajęciach oraz kompetencji prowadzących.