Profilaktyka agresji, przemocy i dyskryminacji w izolacji więziennej - nowy projekt


W ramach projektu zostanie zrealizowanych 5 cykli warsztatów pn.: " Podstawy treningu zastępowania agresji - profilaktyka przemocy".Każdy cykl to 10 spotkań poświęconych problematyce przemocy w rodzinie, agresji, złości. Prowadzący będzie pracował z grupami nad sposobami radzenia sobie ze złością, doskonaleniem umiejętności prospołecznych, dylematami moralnymi.

 

Przeprowadzimy również 3 cykle "Warsztatów antydyskryminacyjnych". Każdy cykl to 5 spotkań w ramach których poruszona zostanie problematyka powstawania stereotypów, ich szkodliwych skutków m.in. naznaczenia społecznego, stygmatyzacji, przemocy, mowy nienawiści. Warsztaty mają na celu przeanalizowanie własnych stereotypii myślowych dotyczących różnych grup osób oraz pracę nad zmianą tego myślenia.

 

W każdym cyklu warsztatów weźmie udział minimum 10 osób.