Kolonie polsko - niemieckie „Obóz Przeżyć Annahütte”

W bieżącym roku Stowarzyszenie Damy Radę nawiązało współpracę z niemieckim stowarzyszeniem Aktion Umwelt für Kinder e.V., które jest pomysłodawcą i organizatorem niemiecko-polskich kolonii letnich „ErlebnisCamp Annahütte” („Obóz Przeżyć Annahütte”).
Kolonie odbywają się w konwencji Pedagogiki Przeżyć (Erlebnispädagogik), która jest jedną z odmian Edukacji Outdoor, metody zakładającej uczenie się poprzez aktywności na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. Jej twórcą i propagatorem był niemiecki pedagog Kurt Hahn (Założyciel szkoły w Salem oraz Szkoły Outward Bound w Walii). Pedagogika Przeżyć posiada w sobie rozbudowany element aktywności fizycznej. Wykorzystuje się w niej mieszanki klasycznych sportów związanych z naturą, różnych przyrządów (takich jak parki linowe, taśmy slackline i inne) oraz całej gamy ćwiczeń do budowania zaufania, nauki rozwiązywania problemów, uczenia się współpracy w grupie oraz rozwijania umiejętności społecznych.
Kolonie adresowane są do podopiecznych specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Ośrodek Socjoterapeutyczny GNIAZDO” oraz, w przypadku gdy pozostaną wolne miejsca, do podopiecznych innych placówek wsparcia dziennego, po podjęciu decyzji o współpracy z ich kierownictwem.
 
Terminy kolonii 2014:
Obóz I (SommerCamp I) 13 - 26.07.2014
Wiek uczestników: 8 – 12*
Pierwszy tydzień obozu odbędzie się w miejscowości Bronków, koło Krosna Odrzańskiego.
* Uczestnicy urodzeni w latach 2002 - 2006
 
Obóz II (SommerCamp I) 27.07 - 09.08.2014
Wiek uczestników: 12 – 16*
* Uczestnicy urodzeni w latach 2006 – 1998
 
Obóz III (SommerCamp I) 10 - 17.08.2014
Wiek uczestników: 8 – 12*
* Uczestnicy urodzeni w latach 2002 – 2006
 
Kolonie odbywają się w miejscowości Annahütte, w ośrodku „Centrum Rodziny i Przeżyć Ökotanien” (od niem. „die Ökologie” – Ekologia, „Ekotania”).
Wychowawcami podczas kolonii będą polscy i niemieccy trenerzy, którzy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu pracy metodą Pedagogiki Przeżyć.
Osoby odpowiedzialne za rekrutację uczestników:
Paulina Bera – prezes zarządu Stowarzyszenia Damy Radę
Krystian Kaczor – trener Pedagogiki Przeżyć, koordynator kolonii ze strony Stowarzyszenia Damy Radę.
 
Warunki wzięcia udziału w rekrutacji:
- wypełnienie KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
(zawierającej zgłoszenie przez rodzica/opiekuna, pełne informacje na temat stanu zdrowia dziecka, informację o szczepieniach wypełnioną przez osobę uprawnioną oraz informację na temat dziecka wypełnioną przez wychowawcę klasy – brak któregokolwiek z wymienionych elementów skutkował będzie nierozpatrzeniem karty i podjęciem decyzji o niezakwalifikowaniu na wypoczynek)
- dobry stan zdrowia (program wypoczynku może zawierać liczne elementy wysiłku fizycznego, takie jak gry zespołowe, wyprawy, biwaki poza terenem ośrodka, spływ kajakowy i inne).
-  posiadanie aktualnego paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego (niezbędne w dniu wyjazdu)
- posiadanie EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (niezbędna w dniu wyjazdu)
Przyjęcie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka na wypoczynek.