Finisz projektu Profilaktyka agresji, przemocy i dyskryminacji w izolacji więziennej

Z przyjemnością informujemy, że z powodzeniem zakończyliśmy realizację projektu "Profilaktyka agresji, przemocy i dyskryminacji w izolacji więziennej" współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego-Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W ramach projektu przeprowadziliśmy dla osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w woj. lubuskim warsztaty z zakresu antydyskryminacji oraz podstaw treningu zastępowania agresji. W tym roku warsztaty przeprowadzone zostały dla grup osadzonych mężczyzn i kobiet. Odbiór zajęć wśród uczestników był pozytywny. Mamy nadzieję, że edukacyjny charakter warsztatów wniósł również początek zmianom w myśleniu osadzonych, a następnie w ich przyszłe postępowanie.