Edukacja w zakresie uzależnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Stowarzyszenie "Damy Radę" w Zielonej Górze w 2018 otrzymało dofinansowanie do realizacji bezpłatnych warsztatów dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Warsztaty realizowane są w ramach  projektu  pt.: „Edukacja w zakresie uzależnień osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych”, współfinansowanego ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Podsumowanie: 

W projekcie wzięło udział łącznie 205 osób, w tym 131 kobiet oraz 74 mężczyzn z 4 jednostek penitencjarnych z terenu woj. lubuskiego. W warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień wzięło udział 106 osób, w tym 69 kobiet oraz 37 mężczyzn. Natomiast w warsztatach z zakresu radzenia sobie ze stresem wzięło udział 99 osób, w tym 62 kobiety oraz 37 mężczyzn.